Marathi sex Story : मित्राची बायको संगिताबरोबर केला संभोग

मित्रानो व मैत्रिनींनो अमितचा नमस्कार, मी तुम्हाला आज माझ्या आयुषात धडलेली गोष्ट्र सांगनार आहे. माझा एक मित्र मिलींद माझ्या शहरात माझ्या जवळच राहण्यास आला होता. मला खुप आनंद झाला कि मित्र भेटेल व त्याची बायको संगिताला सुध्दा रोज बघता येइल कारण सुध्दा तसेच होते. संगिता तारूंण्याने मुसमुसली सेक्स बाॅम होती. तिचा केतकीचा रंग, तिचे बाॅल, गांड व पुच्ची एकदम भारीच होते. मित्रांनो आपण ही कहानी नाॅनव्हेस्टोरी डाॅट काॅम वर वाचत आहात.

मिलिंद व संगिता माझे व्हॅटसॅप मित्र होते. रोज गुडमाॅर्निग, गुडनाइट होत असे. एक दिवस संगिताचे गुडमाॅर्निग पाहुन मी उडालोच कारण तिने मला ब्लु फिल्मची क्लिप पाठवली होती. मग आम्ही एकमेकांना नाॅनव्हेज जोक, चित्रे व व्हीडीओ पाठवु लागलो. ति माझ्या बरोबर खुपच मोकळेपणे बोलू लागली. एक दिवस मी आॅफिसमधे असताना संगिताचा मला फोन आला कि किती दिवस आपण दुसर्याच्या ब्लु फिल्म पाहायच्या आज तुझा मित्र दोन दिवसा करता बाहेर गावी गेला आहे. तुला मि मला झवण्याचे आमंत्रण देते. मी काही काही विचार न करता संगिताचे आमंत्रण स्वीकारले. मित्रांनो आपण ही कहानी नाॅनव्हेस्टोरी डाॅट काॅम वर वाचत आहात.
ठरल्याप्रमाणे मी रात्री मित्राच्या धरी गेलो. संगिता माझी वाट पहात होती तिने मी धराची बेल वाजवण्या आधीच दरवाजा उधडला. तिने ट्रांसपरंट निळ्या रंगाचा गाउन धातला होता. त्यातुन तिच्या डार्क निळ्या रंगाची ब्रा व निकर स्पष्ट दीसत होते. संगिताने मला व तिला जेवन वाढून धेतले. मझे जेवणात लक्ष नाही हे तिने ओळखले होते. मी पटकन जेवन उरकले संगिताची आवराआवर झाल्यावर मि तिला पटकन उचलून बेडरूम घेउन गेलो.
बेडरूम गेल्यावर सगिताने तिचे सर्व कपडे काढून टाकले. संगिताचे घुमटाकार गोल बाॅल, चाफेकळीसारखी पुच्ची व छोट्या टेकड्या सारखी गांड पाहु माझा बाबुराव चडीत वळवळु लागला. मग मी सुध्दा माझे सर्व कपडे काढले. माझे पिळदार व्यायामाचे शरीर व ८” लांब आणि २” जाड लवडा पाहुन संगिता मनोमन आनंदीत झाली. संगिताचे बाॅलचे निप्पल व गुलाबी ओठ चोकुन मनसोक्त रसपान केले. नंतर तिची चाफेकळी सारखी सुंदर पुच्ची चोकली. मग तिनं न राहवून माझा तोंडात माझा लवडा धेउन आधाश्या प्रमाणे चोकायला सुरवात केली. तिच्या तोंडाच्या गरम स्पर्शामुळे मला स्वर्ग सुख मिळत होते. बराच वेळ चोकल्यानंतर मी तिच्या तोंडात विर्य सोडले. तिनं ते सगळं पिऊन टाकले. मित्रांनो आपण ही कहानी नाॅनव्हेस्टोरी डाॅट काॅम वर वाचत आहात.
थोड्यावेळ थांबुन मग तिच्या दोन तंगड्या वर करून माझा लवडा संगिताच्या पुच्चीवर ठेवला. त्यांवर ति म्हणाली “अरे नुसता ठेउ नकोस आत सार फाडून माझी पुच्ची. ” मग मला चेव आला. मी संगिताच्या अंगावर ओणवा होउन तिचे नाजुक ओठांचा ताबा घेत चोकु लागलो व तिचे दोन्ही स्तन दाबत खाली एक दणका दिला. ति ” अग आई  ग ” असे म्हणाली पण तिचे तोंड माझ्या तोंडात होते त्यामुळे आवाज बाहेर आला नाही. मग मी जोर लाउन जोराचा दणका दिला मग माझा पुर्ण लवडा आत गेला. संगिताची पुच्ची वेदनेने दुखत होती पण मी जोरजोरात मागेपुढे करत होतो. थोड्या वेळाने तिला कुत्र्यीसारखे करण्यास सांगुन लवडा तिच्या गांडीच्या भोकात घुसवला व जोरजोरात मागेपुढे करत होतो. तेव्हा संगिता म्हणाली ” अरे किती धासतोस आता पाणी तरी सोड ” मी तिकडे लक्ष न देता मनसोक्त  संगिताची गांड मारली व नंतर विर्याचा फवारा तिच्या ढुंगणात सोडला. अशी मी व संगिताने मजा केली. तिचा नवरा बाहेर गावी गेल्यावर एकमेकांना परत भेटण्याच्या बोलीवर निरोप घेतला.

बायकोला झवला निग्रो – Marathi Sex Story

नमस्कार मित्रानो मि नानवेज स्टोरी डाॅट कॅामचा नियमित वाचक आहे. इतराचे सेक्स अनुभव वाचून मला पण माझ्या आयुष्यात माझ्या बायकोची सेस्क स्टोरी सांगावी असे वाटले.

माझे नाव पवन व माझ्या बायकोचे नाव कविता. मि एका आंतरराष्ट्रीय कंपणीत कामास आहे. आमचे २६ नोव्हेंबर २०१० रोजी लग्न झाले. आम्हाला एक मुलगा आहे. असो मि तुम्हाला जास्त बोअर करत नाही. कविता गोरीपान तारूण्यानी मुसमुसलेली माल आहे. तिची छाती ३६”, कबर २५” व ढुंगण ३६” अशी सेक्स बाॅम होती. मि तिच्या जवानीचा मनसोक्त उपभोग घेत होतो.

एक दिवस मी व कविता आम्ही दोघेच घरात होतो. आई व वडील मुलास धेउन गावांला गेले होते. आम्ही  ब्लु फिल्म लावुन सेक्स करत होतो. कवितास ब्लु फिल्म पाहात सेक्स करण्यास फार आवडत. त्या दिवशी पण आम्ही ब्लु फिल्म पाहात सेक्स करत होतो.

फिल्म मधे एका भारतीय मुलीस एक निग्रो झवत होता. ते पाहुन कविता खुपच चेकाळली व म्हणाली त्याचा लवडा किती लांब व जाड आहे खुप मज्जा येत असेल तिला लकी आहे. मग मी क्षणाचा वेळ न धालवता तिला तुला अशी मजा मी मिळवून दिली तर ! त्यांवर ति म्हणाली कोणताही पुरुष स्व:ता मजा करेल पण बायकोने अशी मजा केलेली त्याला थोडीच आवडणार आहे. मग मी म्हणालो मी तुला अशी मजा मिळवून देईल त्यावेळी मागे फिरू नकोस व तिथेच आमचा विषय संपला. मित्रानो ही गोष्ट तुम्ही नाॅनव्हेज स्टोरी डॅाट काॅम वर वाचत आहात.

आमच्या आॅफिस मध्ये आमच्या साउथ अफ्रीका आॅफिस मधील प्रोजेक्ट चालु होता. त्या प्रोजेक्ट मि काम करत होतो. त्या प्रोजेक्टसाठी प्रत्येक विभागासाठी एक एक ईंजिनीयर साउथ अफ्रीकेतुन डेपुटेशनसाठी आले होते. त्याचे जसे काम संपत तसे एक एक करून परत साउथ आफ्रिकन आॅफिसमधे परत जात होते. माझ्या बरोबर काम करत असणारा निग्रोबरोबर माझी चांगली मैत्री झाली. आमची मधुन मधुन पार्टी होत असे.

एक दिवस तो मला म्हणाला माझे काम संपले मी पुढच्या आठवड्यात परत जाणार आहे. पण माझी भारतीय स्त्री बरोबर एक रात्र सेक्स करायची इच्छा आहे. तुझ्या माहितीत आहे का कोण पण काॅल गर्ल नको. त्या वेळी मला कविताची आठवण झाली मि त्याला सांगितले कि माझ्या माहितीत एक आहे पण सध्या संर्पक नाही चेक करून सांगतो. मित्रानो ही गोष्ट तुम्ही नाॅनव्हेज स्टोरी डॅाट काॅम वर वाचत आहात.

धरी रात्री झवाझवी करताना कविताला तुला निग्रो बरोबर झवाझवी करण्याचा चान्स आला आहे व माझी तुला पुर्ण परवानगी आहे. हा तुला ब्लु फिल मधील आवडलेल्या निग्रो प्रमाणे मजबूत व दणकट आहे. शिवाय त्याच्या लवड्याची साइज ताठल्यानंतर लांबी ११” ते ११.५” व जाडी ३” आहे. तुला खुप मजा येईल. तेव्हा ति नको म्हणाली. मग तिला म्हणालो बघ हा पहीला व शेवटचा चांन्स आहे. मला त्याला गुरवारपर्यत हा नाही आॅफिस मधे सांगायचे आहे व तु मला गुरवार सकाळ पर्यंत हो कि नाही हे सांग पण माझ्या मते तु हा चांन्स सोडु नकोस. ति मंगळवारी काही बोलली नाही मी पण काही विषय काढला नाही. बुधवारी आमचे सगळं आवरल्यानंतर आम्ही बेडरूम झोपयला गेलो. थोड्यावेळाने झवाझवी झाल्या नंतर कविता लाडात मिठीत येउन म्हणाली पवन तु म्हणल्या प्रमाणे त्या निग्रो बरोबर झोपायला तयार आहे. पण माझ्या दोन अटी आहेत १) तु माझ्या बरोबर आले पाहीजेत. २) माला निग्रो झवत असताना तु तिथे समोर थांबले पाहीजे. मि बर म्हणालो पण तो तुला झवत असताना मि थाबलेले चालेल कि नाही हे विचारून तुला उध्या सांगतो. नंतर आम्ही झोपून गेलो. सकाळी उठून आॅफिसमधे आल्यावर पहिल्यांदा मायकलला भेटून तुला शुक्रवारी रात्रभर झवण्यासाठी भारतीय स्त्री भेटली व तिच्या दोन अटी सांगितल्या त्याने क्षणाचा विलंब न करता अटी मान्य  केल्या. मग मि फोन करून कविताला मायकलने तिच्या अटी मान्य केल्याचे सांगितले. गुरवारी रात्री कविताने क्लिन शेव केली. तिची मायकल खाली झोपण्याची तयारी झाली होती. मग मि कविताला उध्या शुक्रवारी संध्याकाळी ७ वाजता आपल्या मायकलला दिलेल्या कोरेगावपार्क येथील फ्लॅट मधे जाण्याकरिता निधायचे आहे व तु साडी नेसून ये असा त्याचा निरोप सांगितला. मित्रानो ही गोष्ट तुम्ही नाॅनव्हेज स्टोरी डॅाट काॅम वर वाचत आहात.

ठरल्याप्रमाणे शुक्रवारी संध्याकाळी कविता अंघोळ करून, सेंट मारून बाॅटलग्रीन रंगाची साडी नेसून तयार होती. कविता जबरदस्त कंडामाल दिसत होती. साडी मधे तिचे सगळे अवयव उठून दिसत होते. आम्ही ७:३० वाजता मायकलच्या रूमवर पोहचले. दरवाजाची बेल वाजवली मायकलने पटकन दरवाजा उधडला. तो फक्त हाफ पॅंट मधे होता व तो कविताकडे पाहतच राहीला. मि त्याला हलवुन म्हणालो “धिस इज युवर फकींग अॅटम ” मग भानावर येउन आम्हाला आत बोलावले. आम्हाला खाण्यास देउन आम्हाला ड्रिक धेउन आला. मला कोक, कविताला ६०% रम + ४० कोक हे कोकटेल दिले व हे आमच्या भागातले स्पेशल पेय आहे असे सांगितले व स्वताला रम घेउन आला. कविता माझ्या शेजारी व मायकल कविताच्या समोर बसला होता. थोड्याच वेळात हिच्या पुच्चीत आपला लवडा धुसणार आहे या कल्पनेने चांगलाच ताठ झाला व पॅंटमधे वळवळ करू लागला पॅंट मधील मायकलच्या लवड्याचा साईज पाहुन कविता जबरदस्त गरम झाली व तिने काॅकटेट भराभर पिऊन संपवले. आता तिला ड्रिकचा चांगलाच अंमल झाला होता. ते पाहुन मि मायकलला म्हणालो ” टेक चार्ज आॅफ युवर फकींग अॅटम ” व मि उठून बाजुला झालो.

आता कविता पटकन मायकल बसला कविताला झवायचे या कल्पनेने त्याचा लवडा ९० अंशा मधे पॅटमधे उभा झाला होता. शेजारी बसल्यावर कविताला बाहुपाशात घेउन कविताच्या नाजुक गुलाबी ओठावर आपले काळे, जाडे व राकट ओठ टेकवुन कविताच्या ओठाचे रसपान करत होता.

कविताच्या ओठाचे भरपुर रसपान करून मग मायकलने कविताला दोन्ही खांद्याला घरून उठवले व प्रथम तिची साडी सोडली. नंतर परकर, ब्लावुज, व तिची ब्रा काढुन कविताचे घुमटासारखे गोल गरगरीत बाॅल मोकळे केले. व म्हणाला ” ओ व्हाॅट बुटी ” मग कविताचा एक बाॅल तोडात घेउन चोकत होता व दुसरा बाॅल आपल्या राकट पंजाने निर्दयपणे दाबत होता व मायकल एक कविताच्या चड्डीत धालुन कविताची पुच्ची कुसकरत होता. कविता आता खुप मुड मघे आली. ति खुप माजावर आली होती. मायकलले कविताच्या शरीरावर एकमेव असलेली चड्डीसुध्दा उतरवली. कविताने मायकलची चड्डी काढली व मायकलचा लवडा हातात धरला.

चेकाळुन मायकलने कविताला उचलून घेतले व सोफ्यावर झोपवले. मग कविताची गुलाबी पुच्ची चोकु लागला व नंतर आपला काळा जाड लवडा कविताच्या नाजुक तोडात कोंबला कविता मिटक्यामारत चोकत होती. बराचवेळ दोघांचे हे चालु होते.

मग मायकलने कविताला अलगद बहुपाशात घेउन बेडरूममधील पलंगावर झोपवले. मालीशचे तेल धेउन कविताच्या सगळ्या अंगाला व पुच्चीला सुध्दा प्रेमाने मालीश केले. नंतर तिला पालथी झोपवुन कविताच्या ढुगणाच्या भोकाला भरपुर तेल लावुन मालीश केले. त्यावेळी माला तो कविताच्या ढुंगणाच्या भोकाला का येवढे मन लावुन तेल लावत आहे हे लक्षात आले नाही व मी मधे विचारले नाही.

नंतर कविताला उतानी करून तिचे दोन्ही पाय वर करून कविताच्या अंगावरती झोपुन ओठ आपल्या राकट ओठात धेउन एका हाताने बाॅल दाबत दुसर्या हाताने लवड्याचे टोक कविताच्या पुच्चीवर ठेउन एक जोरदार धक्का दिला त्याचा जाड काळाकुट लवडा आर्धा कविताच्या पुच्चीत गेला मग मायकलने  ताकद लावुन आनखी एक जोरदार धक्का दिला मायकलचा काळाकुट्ट नागोबा ( लवडा ) कविताच्या गुलाबी पुच्चीत गडप झाला त्याचवेळी कविताच्या तोंडातून  ” आ उई आउच ” असे आनंदाचे उदगार बाहेर पडले. मग त्याने जोरजोरात लवडा मागे पुढे करण्यास सुरवात केली कविताला खुप आनंद मिळत होता. आर्धा तास ही त्यांची कामक्रीडा चालु होती. नंतर त्याने कविताला कुत्र्यासारखे झोपण्यास सांगितले. कविताने तशे केल्यानंतर मायकलने कविताच्या गुदद्वाराला व स्व:ताच्या लवड्याला पुन्हा तेल लावले नंतर त्याच्या लवडाचे टोक कविताच्या गुदद्वारावर व जोरलावुन आत कोंबले. एका दणक्यात मायकलचा लवडा कविताच्या ढुंगणात गडप्प झाला. थोडा वेळ थांबुन त्याने लवडा जोरजोरात मागे पुढे करण्यास सुरवात केली. तो कविताची गांड जवळपास विस मिनिटे मारत होता.

नंतर लवडा कविताच्या तोंडात देउन विर्य सोडले. कविताने पिऊन मग मायकलच्या लवड्याला लागलेले विर्य चाटुन पुसून साफ केला. थकुन दोघे बेडवर नागडेच पडुन राहीले. रात्रभर मायकलने कविताल चार वेळा झवले. सकाळी मायकलच बाय करून आम्ही धरी परत आलो.

एक मराठी भाई बहन की प्यार की कहानी

मेरा नाम आशा है मेरी आगे 18 साल की है मेरे घर में 4 लोग रहते है में एक सेक्सी मराठी लड़की हू मेरे घर में मम्मी पापा एक बहन और एक भाई है, मैं अभी पुणे से पढ़ाई कर रही हू मेरा फिगर 34-30-32 है बहुत ही सेक्सी टाइट चुचिया है मेरी कोई भी बूढ़ा भी देखेगा तो उसका भी लॉडा खड़ा हो जाएगा ये बात आज से 6 महीने पहले की है जब भैया पुणे में काम करते थे में उन्हे भाई कह के बुलाती थी, भाई की उम्र 22 साल की है हाइट 6 फुट इंच की होगी मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच की, तो मेने बारह्वी का एग्ज़ॅम क्लियर कर लिया था ओर मुझे ब कॉम करने की लिए पुणे में अड्मिशन लेना पड़ा में ओर मेरा भाई एक साथ एक फ्लॅट में रहने लग गये में सुबह कॉलेज चली जाती थी ओर मेरा भाई सर्विस पे चले जाते थे मेरे कॉलेज में एक लड़का मेरा बाय्फ्रेंड बन गया ओर एक दिन वो मुझको पार्टी के बहाने एक होटेल में ले गया वाहा उसने मूज़े कोल्डद्रिंक में व्हिस्की मिला के पीला दी जिससे मुझे नशा हो गया ओर उसने ज़बरदस्ती मुझसे सेक्स किया ओर उसने मेरी वीडियो बना ली ओर मुझे ब्लॅक मैल करने लग गया मेरे साथ डेली सेक्स करता बुत कुछ दीनो बाद उसकी ड्रग्स लेने की वजह से डेथ हो गयी उसकी डेथ होने से मुझे उससे छुटकारा मिला.

मेरे भैया को मेरे परेशन रहने की वजह से कुछ शक हो गया था उन्हो ने मुझसे पूछा की कोई प्राब्लम है तो बताओ तुम मेरे से मुछ भी मत छुपाओ तब भी मैंने कहा सब नॉर्मल है. कुछ दिन सब नॉर्मल चलता रहा लेकिन मुझमे सेक्स जागने लग गया में 18 साल की एक जवान लड़की हू तो सेक्स तो नॉर्मल है इस आगे में सब लड़किया करती है एक रात भैया काफ़ी लेट हो गये तो मुझे नींद आ रही थी में सो गयी में ओर भैया एक ही डबल बेड पर सोते है रात को भैया खाना खाके सो गये रात के 12 बज़े के करीब मेरी गोल गोल चुचो पर किसी का हाथ का अहसास हुआ मेने आँख खोल के देखा तो भैया का हाथ था वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहे थे किसी लड़की अक नाम ले रहे थे ओर मेरी चूचियों को धीरे धीरे सहला रहे थे मेने हाथ हटा दिया ओर सो गयी वो शायद सपने में किसी लड़की के साथ सेक्स कर रहे थे भैया के हाथो के स्पर्श से मेरे अंदर सेक्स जाग उठा लेकिन भैया के साथ में नही कर सकती थी मेने अपनी चूत में उंगली डाल के अगये पीछे कारनगे लग गयी 5 मीं बाद में झार गयी ओर सो गयी. अगले दिन सुबह उठ कर भैया जॉब पर चले गये ओर में कॉलेज.

कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे नॉनवेज स्टोरी डॉट कॉम के बारे मे बताया तो मेने घर पर आकर यह वेब साइट खोली तो उसमे मेने देखा की मोस्ट्ली स्टोरी बहन भहि की थी मेने बहिन भाई की सेक्स स्टोरीस पढ़ी तो मेरा दिमाग़ खराब हो गया में अपने भाई के बारे में सोचने लग गयी ओर मेने अपने पार्स से आइ ब्रो वाला पेन निकाला जो काफ़ी चिकना था ओर छोटे से लॅंड की तरह लग रागा रहा था ओर उशे में अपनी चूत में दाल कर सोचने लग गयी की यह मेरे भैया का लॅंड है अगये पीछे करने लग गयी ओर कुछ देर में में झड़ गयी फिर मुझे बड़ा बुरा लगा पर कुछ देर बाद मेने सोचा की जब दुनिया की स्टार्टिंग हुई थी तब भगवन ने एक औरत ओर एक आदमी भेजा था दुनिया बसने के लिए उसके बाद उनके लड़के लड़की हुई होंगी वो भी भाई बहन हुए अगर उन्हो ने सेक्स ना किया होता तो यह दुनिया इतनी बड़ी कैसे होती इसका मतलब आपस में तो हम सब भाई बहन ही हुए जब मुसलमान जब अपनी सगी चाचा की लड़की से शादी कर लेते है हम अपने भाई के साथ सेक्स क्यू नही कर सकते तबी से में अपने भैया के बारे में सोचने लग गयी ओर उनका मोटा लूँ अपनी चूत डलवाने को बेताब होने लग गयी जब भी मोका मिलता में छुपकर उनके मोटे लंबे लॅंड के दर्शन करती.

रात को सोते वक्त उनके लंड पर हाथ रख देती ऑर्ट भैया जब भी नींद में बड़बड़ाते ओर अपना हाथ मेरी मोटी चुचियो पर रखते में चुप चाप सोती रहती पर भैया इससे अगये कुछ नही करते फिर मेने सोचा भैया को कैसे पटाया जाए मेनेघर पर हाफ़ & टाइट व शेव वाली टी -शर्ट डालनी चालू कर दी ओर जिसमे से मेरी मोटी चुचिया आधी दिखती थी ओर मेने चुन्नी डालनी बंद कर दी जिससे मेरे भैया को मेरी मोटी ओर मेरी तनी हुई चुचिया दिख सके ओर उनको देख कर वो मुझे चोदने की कोशिस करे मेने एक दिन एक प्लेन बनाया भैया एक दिन जब शाम को जल्दी घर आए ओर वो चेंज कर के टीवी देकने लग गये ओर मुझे कहा आशा मेरे लिए चाय बना दो मेरे सिर में दर्द हो रहा है मेने चाय बना के उनको दे दी ओर चाय में उत्तेजित करने वाली टॅबलेट दल दी थी ओर में उनके सामने झुक कर झाड़ू लगाने लग गयी जिससे मेरी चुचिया भैया को पूरी दिखने लग गयी वो मेरी चुचियो को देखने लग गये मेने पूछा भैया क्या देख रहे हो तो उन्हो ने कहा नही कुछ नही उनके उपर टॅबलेट का असर भी हो रहा था फिर मेने कहा भैया में आपका सर दबा देती हू तो भैया मान गये मेने उनके सिर को अपनी जाँघो पर रख लिया ओर सर दबाने लग गयी मेरी चुचिया भैया के मूह पर थी ओर मेरी चुचियो के निपल भीया के होतो से टकरा रहे थे में जान भुज कर भैय के होतो से अपनी चुचिया टच कर रही थी भैया काफ़ी उत्तजीत हो गये थे पर पता नही क्यू अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे फिर कुछ देर बाद उन्हो ने हटने के लिए कहा फिर में हाथ गयी पर भैया काफ़ी परेशन लग रहे थे मेने देखा उनका लॅंड रोड की तरह खड़ा हुआ था में फिर उनके सामने झाड़ू लगाने लग गयी ओर फिर.

मेरे दिमाग़ में एक ओर प्लान आया मेने कमर में दर्द होने का नाटक किया ओर भैया से दब्बाने लगा भैया ने उल्टा लेट जाने को कहा मेरा टॉप उपर कर के वो दबाने लगाने लग गये भाई के हाथो का स्पर्श मिलते ही मेरे पुरे बॉडी में करेंट लग गया भैया भी मेरे कोमल बॉडी को टच करके अपना कंट्रोल खो रहे थे में भी यही चाहती थी मेने भैया से कहा भाई थोड़ा ओर उपर पीठ पर बां लगा दो तो उन्हो ने मेरे टॉप को थोड़ा ओर उपर कर दिया अब मेरा टॉप बिल्कुल उपर आ चूका था मेरी पूरी पीठ नेकेड थी भैया बाम लगाने लग गये उन्हे शायद परेशानी हो रही थी तो मेने भैया से ब्रा के हुक खोल के लगाने के लिए कहा तो भैया मेरी तरफ देखने लग गये तो मेने एक्स सेक्सी स्माइल दे दी तो भैय मेरे इरादो को समझ गये ओर उन्हो ने मेरी ब्रा के हुक्खोल दिया ओर मेने उल्टे लेते हुए ही ब्रा निकल के अलग कर दी अब मेरे चुचे साइड से बाहर निकल रहे थे भैया मेरी पीठ पे मालिश करते करते इतने उत्तेजित हो गये की कभी कभी साइड से मेरी चुचियो को भी टच करने लग गये जिससे में गरम होने लग गयी थी ओर मेरी चूत गीली होने लग गयी थी बहिया कभी मेरे चूतड़ को भी सहला रहे थे ऐसा करते करते मेरे मूह से सिसकारी निकल गयी तो भैया बोले आशा क्या हुआ तो मेने सिने में बहुत दर्द होने का नाटक करते हुए भैया की साइड सीधी हो गयी जिससे मेरी मोटी तनी हुई चुचिया भैया की तरफ हो गयी जिन्हे देख कर भैया अपना होश खो बैठे मैंने दर्द होने का नाटक करती रहे वो मेरा दर्द कम करने के लिए मेरे सिने सो सहलाने लग गये ओर मोका मिलते ही मेरी चुचियो को भी दबा देते बस फिर भैया ने कहा आशा मेरी बहन अब मुझसे रहा नही जा रहा.

मेी तुम्हारी इन मस्त मोटी तनी हुई चुचयो दबाना चटा हू ओर इन्हे चूसना चटा हू तुम्हे प्यार करना चटा हू मेईएन भैया को बहो में भरते हुए कहा भैया में भी आप को बहुत प्यार करती हू में आप की हू भैया आप जैसा चाहे वैसे प्यार करो वो मुझे बहो में भरते हुए मुझे किस करने लग गये ओर बोले आशा तुम बहुत ही अची हो तुम बहुत ही सेक्सी हो ई लोवे योउ बहना में भी उनके किस का जवाब देते हुए बोल रही थी ओह मेरे प्यारे भैया ओर ज़ोर से किस करो अपनी बहन की बरसो की प्यास बुझा दो वो मुझे 5 मीं लगातार किस करते रहे फिर उन्हो ने मेरा टॉप उत्तर दिया ओर मेरी एक चुचि को मूह में ले कर चूसने लग गये में पागल होने ला गयी ओर बोलती जा रही ओह मेरे प्यारे भैया ओर ज़ोर से चूसो अपनी छोटी बहने की चुचि यह आप के लिए ही है चूस लो सारा रस अपनी छोटी बहने की चुचि का रस ओह आआआआआआः में सिसकारी ले कर पागल हुए जा रही थी तभी भैया ने मेरी जींस उत्तर दी फिर में सिर्फ़ पेंटी में थी मेरे भैया ने अपने सारे कपड़े खोल दिए उनके लॅंड को देखकर में पागल हो गयी उनका लंड 8 इंच लंबा 4 इंच मोटा था में उनके लंड पे थूक लगा कर अगये पीछे करने लग गयी भैया के मूह से सिसकारी निकलने लग गयी ओर वो कहने लग गये ऊऊऊऊऊहह मेरी प्यारी बहनाआआआआअ ओर ज्ज्ज्ज्जूऊऊओरर्र्र्र्ररर से हिल्ाऊ अपने भाई का लुंद्द्द्द्द्द्द्दद्ड यहह तुउुउउँहरीईईईईई चूत में जाने के लिए बेतब्ब्ब्ब हो रहा है आशााआआआआआ मेरी छोटी बाहें जल्दी से अपनी पेंटी उत्तरूऊऊऊओ यह कह कर उन्हो ने मेरी पेंटी भी उत्तर दी ओर मेरी चूत में बहुत सारा थूक लगा कर के उंगली से मेरी पूरी चूत थूक लगा दिया जिससे मेरी चूत चिकनी हो गयी फिर भैया ने एक किस करते हुए कहा आशा बहन तुम रंडी हो अपने भैया से अपनी चूत में लंड डलवाने के लिए मैंने कहा.

भैया प्लीज़ बाते कम काम ज़यादा करो तो भैया बोले वा मेरी बनो तुम बहुत ही समझदार हो गयी हो फिर उन्हो ने अपने लंड का टोपा मेरी चूत के छेद पर रखा ओर एक जोरदार झटका मारा ओर उनका आधा लंड मेरी चूत में चला गया मेरे मूह से चीक निकल गयी मेने भीया से कहा भैया निकालो मेरी चूत से अपना लंड मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो भैया रुक गये ओर मेरी चुचियो को चूसना चालू कर दिया ओर मुझे छोटी बची की त्राह प्यार करने लग गये ओर मेरी बहना बस हो गया तोड़ा सा दर्द होगा फिर बहुत ही मज़ा आएगा यह कह कर उन्हो ने फिर एक ज़ोर दार झटका मारा जिससे उनका पूरा लंड मेरी चूत में फिट हो गया मुझे भौत दर्द हो रहा था पर भैया फिर नही रुके ओर मुझे चोदने लग गये ओर मेरी चूत में अपना लंड दना दन पेले जा रहे थे ओर बोल रहे थे ओह मेरी प्यारी बहना तूने मेरी बरसो कि तमन्ना पूरी कर दी में तुम्हे कबसे चोद्ना चाह रहा था पर भाई बहन के रिश्ते की वजह से नही चोद नही पाया ई लोवे योउ आशा मेरी बाहेना मेरा दर्द कम हो गया ओर मुझे भी मज़ा आने लग गया में भी नीचे से गांड उठकर भैया के शोटो का जबाब दे रही थी ओर बोल रही थी आहह भीयाअ छोद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दद्ड डूऊऊऊऊओ अपणीईीईईईईईईईईई छोटिईईईईईई बाहें को फद्द्द्द्द्द्द्द्दद्ड दो अपनी बना की बूर को ओह मेरईईईईई प्यर्ीईई भियाआआअ तूमम्म्मममम वॉरलद्द्दद्ड के सबसे आचेइईईई भियाआआआआ हूऊऊओ आआआअहह ऊहह न्‍न्‍न्णनूऊ ऊऊऊऊओरर्र्र्र्र्र्ररर जोर्र्र्र्र्र्ररर सस्स्स्स्स्स्स्सीईईई भीया तुम्हारी बहना आआआआआजजजज्ज्ज से तुम्हारी बीवी है फ़क मी भैया

भैया भी बोल रहे थे ओह मेरी प्यारी बाहएनााआआआआआ ल्लीीईईई तेरी चूतड़ तेरे बहन का लंड झेल अपने भाई के झटके मेरी प्यारी बहना बस तू मुझसे ऐसे ही चुदवाती रहना मेरी प्यारी बहना ऊहह आआआआआआहह करीब 10 मीं तक भैया मुझे ऐसे ही छोड़ते रहे ओर फिर वो जोड़ ज़ोर से झटके मरते हुए बोले मेरी बहन में झड़ने वाला हू तो मेने कहा भैया तुम मेरी चूत में ही डाल देना ओर उन्हो ने तीन चार ज़ोर ज़ोर के झटके मारे ओर मेरी चूत में पिचकारी मार दी ओर मुझे अपनी चूत में गरम गरम लावा महसूस हुआ ओर में भी झड़ गयी ओर हम दोनो भाई बहन ऐसे ही नंगे सो गये ओर फिर हम दोनो भाई बहन को जब भी सेक्स करना होता हम दोनो करते में ओर भैया अपनी लाइफ से बहुत खुस थे हम दोनो भाई बेहन घर में पति पातीं ओर बाहर भाई बेहन मेरी सारी बहेनॉ को अड्वाइज़ है की जब बाहर के किसी भी लड़के से चुदवा सकती है तो अपने भाई से क्यू नही बाहर सेक्स करना अनसेफ भी होता जैसा मेरे साथ हुआ ओर भाई तो हमारे साथ बचपन से ही रहता है ओर कोई भी भाई अपनी बहन की इज़्ज़त को नीलाम नही कर सकता इस लिए भाई के साथ सेक्स करना सेफ भी है ओर अछा भी है.

मराठी सेक्स कथा, संभोग कहाणी मराठी मे

आणि काळ मला एक मैल अल्ला संदीप त्याचे नवा साटरच आहे. . मला तची स्टोरी सांगितली कुपच छान आहे मे तुमःला सांगतो संदीप चा भासेट…..ही संदीप हियर…..मे 22 वार्साच आहे…..मे माझया आई ला मे 18 वर्षांचा असताना झवतो आहे…..

मेज़ वडील आर्मी मधे अस्ताःट वर्षातून एकदाच येतात ….मे आणि आई दोघे घरी असतो..मे लहान पणा पासून आई शेजारीच झोपतो पण जेव्हा कळायला लागलो ठेवा आई चा स्पर्शा मुळे माझया येऊ लागली…मे तिचे सर्वाना वरुन हात फिरवायच मास्ता वाठायचे मे तिला आंघोळ करताना भागच साडी नेसताना भागयच आणि कुपच एग्ज़ाइट वायचो..तिचे नवे सार्धा आहे तिची फिग38-36-42 आहे उंसी 5 फ्ट आहे.जरा जाधा आहे वजन 54 क्ग आणि गोरिपन आहे कुपच मादक असते..मे त्या वेळी ब्प आणि

सेक्स स्टोरिच कुपे पुस्तके वाचायचो त्यामुळे मला आई ला झावाची ईचा झळी..मे रोजे रात्री तिची गंड आणि बूब्स वरुन दाबायचो पण ती झोपलयवर कारण मला कुपच बीटी वाठायची तिची, ती कुपच सात्विक आह ईज़ वाट्ये..आणि सरळ सुधा… पण लंड शांत बसू देत नवता..आणि एकदा मेज़ वडील सुटीवर अलयवर मे त्ांच सेक्स भागितला आणि अणिचे नगदी झवतना भगूण कुपच एग्ज़ाइट झॅलो रोजे रात्री मे त्ांच बेडरूम बाहेर एकेत बसायचो टंची मझय पण एके दिवशी आई वदळाणा

महणाली अहू ज़ॅरा हलू करा की कुपच दुमुळसले पणा करता तुम्ही मझा पण घु देत नाही..हे एकलावर मेज़ लँड तत झला आई बाबा घरी अलवार कुपच मादक दिसायची सेक्सी साडी नेसायची बेमबी उगदी ठेवची ..बाबा एकदा सुटी संपुने गेले…आई 8-10 दिवस कुश दिसायची पण नतार कुपच शांत वायची माझावर चीदायची मला काळाचे नाही काय होताय पण मे तिचा फॅन झॅलो होतो. एके दिवशे मेज़10त पेपर झले होते आणि सुट्टी लागली होती.मे आणि आई शेझारी झोपलो होतो ..रात्री 1-2

वाजले असतील आणि लाइट गेली तसे आई ला अंधाराच झोपायला अवधे ते पण मला तिला भागचे अवधायसे महणून मे ती झोप्लवर लाइट चालू करच आणि तिची पुकची पाहायच प्रयत्न करचो..तिची साडीई वर पर्एेण्ट वॉधायचो तिची निकेर काळी उॉडूण भागच प्रायटने करचो..कधी कधी मझा लंड ज़ो 6 इंच आहे तो तिचा गंडी वरुन फिर्वाचो कुपच छान वाठायचे…ती गहधे झोपेत असलामुळे मला सगळे करायला आचे,तिचे बूब मधे थोडे घालून ब्लाउस वरुन चोक्यचो दाबायचो.

तिचा उगधा पाया मधे पाय घालून मझय घायचो ते मला कुपच अवढायचे तिचे मुलायम पाय…तर एके दिवशी लाइट गेले आणि फॅन बंधा पडला कुपच गरम होते होते मला तहान लागली महणून मे पाणी पायला गेल तर आई नि हक मारली मला पण पाणी घेऊने ए …मे आलो तर भागतो काय आई तिची ब्लाउस काढत होती आणि ब्रा सुधा कडला ..वा वरुन पधार गेटला तीच ट्रस्परनत पॅड्रे वरुन तिचे बूब मसते दिसते वोट मी आणि लाइट आली मे फालंधच बूब पाहत होतो.मझा लंड तत

झाल मग आई पाणी पेयुन मला घेऊन झोपली वा लाइट बंद केली के त्या रात्री तीच बूब मधून तोंडे घाले वोट ती ला वाटले असावे मे तिचा मुलगाच आहे कसायला लजायच…पण मझय मनात काही तरी वेगळेच सीजत होते मला तिला कसलयही परिस्थिती झावाचे होते त्या रात्री मे 5 ला झोपलो. आई सकाळी उठली आणि निघून गेली मला सुट्टी असलामुळे मे उशेरा उठू तिचा कढे भगू लागलो मे कुपे विचार करून ती ला सिड्यूस करच प्रायटने केला मे तिला आंघोले घळायला बोलावले आणि नगदा झाऊन

बसलो बातरूम मधे तर ती आली आणि तिने मला लावधा भागीला नई मला अंगाहोले घालायला लागली नतार तिने माझया लावडायला साबून लावला वा झोरात घासु लागली मला तिची भिटे वातात असला मुळे मझा काय लंड उठत नवत पण तीच हात लागलाय वर कुपच तथत झला तिने मझा तत झाळायला भागितला आणि सोडून दिला माळ कॉंट्रोले नावते मन तिचा चेरा गोरा मोरे झला , ती काहीच बोलेली नाही आणि निघून गेले नतार आली आणि मला हेर रिमूवर क्रीम डेली आणि मला महणाली स्वचा ता ठेवत झा

केस्स काढू घे कळचे ..मे का महनलो तर ती महणाली कुपच वादळे मॅहनाजे घन वोट स्वच वर ती ने कसे वापराचे ते पण सांगितले,मे नतार आंघोले करून आलो.ती किचेन मधे सोयपंक करत होती उगीच तीच मागे मागे करू लागलो..तिचे गंडीच स्पार्स करू लागलो …पण तिची रिॅक्षन काही नवती..त्या देवशी रात्री ती झा मझ पासून लंभा लोपली मला काळाचे नाही मे तीच अझावळ गेलो तर तिने मला लंभ ढकले वा महणाली ज़ॅरा लंभन झोपे गरम होत्या.मे घाबरलो होतो मला वाटले

तिचा लक्षात आले असावे दुसराय दिवशी मे पाणी पायला उठलो आणि लाइट चालू केले तर मला तची साडी वर पर्यंत आली होती आणि तिची निकेर दिसत होते मे पाणी पिऊणे आलो आणि तिचे साडी वर करून तिचा उगड्या मंड्या वरुन हात फिरवू लागलो कुपच छान वातात होते मे नगदा झॅलो मझा लंड बाहेर कडला आणि तिचा मंडी वरुन फिरवू लागलो ..कुपच तत झला होता आणि एका शनाला कॉंट्रोले सुटले मे तिचा अंगावर झयुन झोपले आणि तीच बूब दाबु लागलो तिचे निकेर खाली वॉदळी आणि तिचहिया पुकची

वर मझा लंड ठेवला आणि तिला ज़ॅग आली.. मला दुरे ढळू लागली चिडले हे काय करटॉयस “ मे तुझी आई आहे..मला मारायला लागली शोब्ते का तुला आई बरोबर असले चले करायला” नालयका कुठला , मे सुरवाती ला कुपच भीती वाटली पण मेज़ मला माहीत नावते मे काय करतोय ते मे पण चिडलो आणि महनलो काय होते केले महणून आई ने पोरं सुख दायचे असते , काय भिगडले केले महणून तू आणि बाबा करत नाहीस का..आई ला एकूण शॉक बसला आणि मझय कढे चिडून भगू लागली , मे तिला

महनाले मला सगळे माहिते आहे,ती कुपच संबरामीते झळी मे तिला मतले एकदाच करू देत परत नाही करणार..मला तुझे पुकची भागायची आहे..तिने कुपे वेळा विचार करून महणाली ठीक आहे एकदाच पण फॅक भागच काही कराचे नाही ..मे हो महनलो आणि टिनी साडी वर करून तिची निकेर काढली आणि मला महणाली भाग मे तिची ब्राउन कोलौरची पुकची भगूण कुपच एग्ज़ाइट झॅलो आणि तिचा वर हात फिउ लागलो ती काहीच बोलेली अंही मग मे तिचे पुकची चा किस घेतला तर झार कां

बाझूळा झळी आणि महणाली हे काय करतोय हे घन झागा आहे.मे तिला महनलो तातच मझा आहे घने भाग, पण ती नाही महणाली, मग मे तिचे बूब चोकू लागलो ब्लौओसे वरुंच दाबु पण लागलो ..ती थोडे फ्री झळी तिचा ज़ॅरा राग शांत झला ती महणाली कुठे सेकळास हे सगळे मग मे तिला मझा ड्रोवर मधून एक पुस्तक धखवले ते ब्प चा फोटो आल्बम होता मीटरचा बर मधून एनल होता..ते भगूण ती पण एग्ज़ाइट झल्या सारखे वतात होती तिचे आल्बम भगणात लक्षा आहे बहगूण

मग मे तिचे पुकची वरुन हात फिरू लागलो ती ने पाय फकवले मग मे तीच वर चाडलो तर ती जास्त विरोधे केला नाही आणि तिचा पुकची वर सोता ठेवून एके झोराते झटका मारला लंड अर्धा अट गेला ती झोरात वॉरडली कढे डुकतयए कुपे मे एकले नाही झोरा झोरात करू लागलो थोड्या वेळाने ती शांत झळी मे 15-20म तिला झावत होतो मे तीच पुकचितच पाणी सोडले ,मग तिचा अंगावरच झोपून राहिलो तिचे बूब चोकात थोड्या वेळाने ती निकेर घालणा करता उठली मी तिला त्मबवळे आणि फूना एकदा तिला झवले ..आणि तिचा शेजारी झाऊन झोपलो रात्री 3-4 वाजले अस्तिले .सकाळी 6 मझा पुन्हा ताहट झला मग मे
मराठी सेक्स
तिला नि एकदा झावायला गेलो ती झोपली होती तिचा पुचची एकदम घातला ती झोराह वॉरडली आणि लाला लं धकू लागली आणि महणाली बस आत्ता.मे बाजूला झॅलो आणि घाबरलो पण ..वाटले अट आई आणि मेज़ संभांड तुटले महणून कुपच वैिते वाटू लागले हे काय केले आपपुणे पण सुख पण वातात वोट सकाळी उसीरच उट्लो आई ची नजर मेलवाची हिम्मंत होते नावती .ती पण मला बॉळेच नाही नतार डोने दिवस आम्ही बॉळेच नाही माळ कुप्पे गिल्टी फील वतात वोट मे सोवत्ाला कुपे गिलत्य मनात होतो.तिसराय

दिवशी मे आई चा सेजरी झयुन झोपलो आणि टिल महणाली सॉरी चुके झळी आणि तिला पण वायेट वाटले मझा चेरा भगूण ती ने मला जवळ घेतले आणि समजावु लागले ,पण मग तिला अंकी एकदा कराचे कॉनविएसए केले ती तयार झळी पण तिने मला सनीतले किट उ कुप्पेच दुसमुलसले पण करतो तुझय बाबा न सारका असे कराचे नशे वागरे वागरे…आणि हलू लार किस कर मेज़ बूब चोकू दादब्त झा.असे सांगितले मझा कॉन्फिडेन्स वादळा तिने सांगितला प्रमाणी करू लागलो ती ला तिचे बूब चोकलेले कुप्पच

आवडतते मग मे तिची पुकची पण चतु लागलो ते पण तिला आवडले. त्या रात्री मे तिला 5 वेळा झवले…आणि ती पण कुपच चांगला रेस्पोंसे देऊ लागलो..तो दिवस मझा टर्निंग पॉइण्ट ठरला तिने मला सांगितले की आजे पासून तूच मझा नवरा आहेस.तुझाया बाबा न पेक्षा तुझा लंड मोठा आहे.तिला घन शिव्या दिलेयला अवडतात.रानडी हे तिची अवडती शिवी आहे .नतार दिवस बहर मे तिचे बूब डबात होतो आमी दोघंी एकटराच आंघोले केली , दुसरय दिवशी मे तिला सांगितले के तू माझी बायको

आहेस तर आजे सुहागरात्रे करूयात तिने तिचा लग्नातळा शालू नेसला होता.कुप्पच सुंदर दिसत होते सगळे दागिने पण घातले होते ती मझा सती दुधे ही घेयुन एलिया मी दोघे पिळू आणि मग मे तिचा लॉंग लीप किस केल्ला 15म. मे तिचे वोते चोकात होतो तिचे जिभे ही खायुन घेतली तिला ते कुपच आवडले मग आमी दोघाची जीभ चोकू लागलो मे तिचे बूब पण डबात होतो , ती टापली महणाली अट घाले माळ तिला अजूने तापवायची होती मे तिचे निप्पें चोकू लागलो चौए लागलो टिल दुकाहत होते ती महणाली बस्स अट मे थांबलो नाही मे महनलो तू माजी बायको आहे नवराय सरके बोले.मला काय

पाहेजे ते मे करणार तू करून घे फक्त ती हसली आणि माहांली बर बाबा तू काय कराचे ते करा, तुझाया बापणे सुधा कढे असे केले नावते,कर मजा आत्मा शांत कर मे तिचे निपल चॉकुन झालवर तिची बेमबी पण चोकू लागलो तिचे साळु आणि पार्कर पण कडले टिच्छी पुकची चतु लागलो ती कुप्पच पेटली होती माहांली घालणारे लवकर ट्रसस होताय पण मे एकले नाही तिला यपवात राहिलो मग ती झॅडली खरत गुड पाणी तिने सोडले मे टळला जिभेने झवलो तिचे पुकची लाल झळी होती ,ती मेज़ डोके धरून पुकची वरुन डबात होती.मग टळला मे पालते केली आणि तिची कां, गळा पूर्ण बरे बॅक चतु लागलो

तिचा अंगावर रोमांच उभे रेहीळे ,तिचे पूर्ण अंग छाटले पायाचा बोटा पासून वोथं पर्यंत ती 3 वेळा असेच झॅडली ,मग ती ला सहन होते नावती महणून ती ओरडली घाले की अट अंत पाहु नकोस ,मग मी मझा सोता तिचा पुकची वरुन फिरवला आणि एकदम अट घातला ती ओरडली आणि महणाली एकदम अट घालू नको महणून सांगितले ना .ट्रसस होतो रीईईए.हलू कर मग मे हलू हलू करू लागलो…ती कुप्पच टापली आणि महणाली झाव तुझा आई ,आईघाल्य ,माडारचोटे झाव तुकची आई ची पुकची फाडून टाके एकदाची

कुप्प त्रास देते घळी आणि अट गळे..झाव झवाडय,,असे घाने घाएन शिवाय देऊ लागली मग मे पण पेतलो रद्य झवतो अट हाय होलातूने माळ बाहेर कडले ना मग झवतो भाग अट तुला…..असे महनू लागलो 45म झवलवेर तिने 3 वेळा पाणी सोडले वोट आणि मे पण पाणी सोडले,स्वर्ग सच होते ते…पण मे कुप्पच तको होतो तिचा पुकचितच लंड ठवन तिचा अंगावर पडलो तिचे बूब कुस्करात, थोड्या वेळाने ती परत टापली मला खाली झोपावले किस केला आणि एकदम मझा लावडा थोडात घेऊ चोकू लागली मझा लावडा तिने पूर्ण स्वच करून चतु लागली महणाली टेस्ट मस्त आहे रे माझया

पुकचीची…..आणि मझा लंड 5म टच तत झॅलो ती आइस क्रम सरकाः कोकू लागली मे टळला सांगायच अगोतेर् ती माहांली मे पहिलाँडच लावडा तोंडात घेते आहे..मला माहिते नवते की लावडा आणि पुकची पा छात्तात, तत दिवसी मे तू आन्ळायला पुस्तकात भागितले आणि कुप्प मस्ट वातयए मझा लावडा तत झळायवेर ती माया वर आली आणि झाऊ लागली कुप्पच एकषिते पाने झावट होते तकळावेरमाझ किस घेत होते मेज़ निप्पेने ही चॉकाहत होते मे पण कुप्पच एकषिते झॅलो आणि झोरात कळून धाके देऊ लागलो आमीही धोघे एकाच वेळी झडलो ,,काय मस्त वातात होते ..मग ती माझया अंगावरच पडून राहीले ,

थोड्या वेळाने झॉपी गेली मग मे उठलो आणि तिला परत कार्यला लागलो ती कुप्पच ताकी होती बस अट माहणत हो ती पण मे म्हटले आजे सुहाग रात्र आहे आजे झोपायचे नसते मग तसेच टिल 7 वेळा झवलो साकाले उजाडे पर्यंत झावट होतो तिची पुकची फुगली होते आणि लाले लाल झळी होती.मग डुधवाला अलयवर तिने गॅओवन घातला आणि दुधे घेतले परत आली आणि गॅओवन कडून माजे सेजरी नगदयानीच झोपले मझा अंगावर पाय टाकून मझा झावाची इकचा होती पण मझा पण लावडा धुकू लागला होता आणि मग आमीही

दोघे एक मेकाच अकुशीत झोपे गेलो सकाळी 12 लाच उठलो .पण मला झोपे कॉंट्रोले होते नावती मे परत झॉपी गेलो तिने मला 1 वाजता जेवायला उठवायला आली मे उठलो आणि ती नुकतीच नहून आंघोले करून आली होती टिक ह रूपे भगुने मे तिला पार बेड वर वॉधली आणि किस करू लागलो परत मझा लावधा त्यार झला ती ला महटले अगोतेर् हे जेवण मग ते जेवण मे तीच गॅओवन काढू अजुन एकदा झवेळी मग ..आम्ही उघडायनेच जेवायला गेली तिने मला घास भरवला जेवून झालावेर मे आंघोले केली आणि बाहेर जाऊन आलो ..मला जम थकवा वातात होता मे 6 लाच झॉपी गेलो रात्री मला जग आली ती माझया

लवडयाच तत होनाणेच भागतो तर काय आई मझा लावधा परत चतचत होती मे महनलो भागले नाही का ते ती महणाली गेली 18 वेर्षात मला कोणे एवढे सुख डेल नाही अट का सोडू महणून परत चतु लागली मे ती ला महटले असे करे 69 पोज़िशन करू ती महणाली काय असते मे तिला सांगितले ती कुश झळी आणि आम्ही 69 पोज़िशन घेतली ,मे तिचे पूकच ेआनी गंड चतु लागलो पुकची कुप्पच चिकनी होती 15 मंथनी आम्ही दोघे एके मेकाच तॉंडात झडलो …पण मला भूक लागली होती मग आमी उगदानेच जेवलॉ आणि मला तिची गंड मारीयाची होती महणून तिला महटले तू अजुन एक जागा वर्जिन आहे

तिचे सील मला तोडू दे ती महणाली माझया भोके तर तू कालच फाडले आणि कुठे राहीले मेआसे तोंड सुधा झवळेस तू मे महटले आगे खरी मझा गंडीच आहे…ती नाही महणाली तिचे झावत नसतात मग मे टिल माझया कडच ब्फ ची सीडी कडून टिल एनल ढकवेळे पण ब्फ मधील बायकन वोरतं भगूण ती कुपव्ह घाबर्ली ..ती महणाली कुप्प डुकेल करे मे महटले त्या आक्टिंग करतायेट तू करून तर भागे एकदा आम्ही ब्फ भागात असथाने मे टिल मनदीवर घेऊने बसलो होतो टिल सोफायवर गंड वर करून

झोपावली आणि पौंड क्रीम आणली तिचे भोकत कुपे क्रीम भरले आणि माझया लवडावर पण लावली मग मे हलू हलू तिचा गंडी वर मझा लावडा ठेवला आणि हलू अहु धाके मारायला लागलो, फिळा धक ¼ अट गेला ती कुप्पे झोरात वॉरडली टिल माहतेले अग्गे हलू शेजारी यतीले मग ती महणाली मला कुप्पे दुकटय मे महटले थांब सवय होएले हलू हलू मे 2 रा ढाका मारला ती ने सहन केन अ पण 3 धकायला मझा पूर्ण लावडा तिचा गंडीत गेला आणि ती चा डोलायटे पाणी आले आणि मला लांब ढकळु लागली पण मे तीसिही कंभर धरली आणि धाके मारू लागलो ती अट शांत झळी 20म ने मे तीच गंदीत

झवलो..आणि तिथेच पडून राीओ ती ब्फ मन लावून भागात होती तो संप्लवर मे टिल उचले आणि बेड मधे घेऊन गेलो त्या रेत्री मे तची 2 वेळा गंड मारली अनिई 3 वेळा पुकची झवलो …कुप्पे मझा आली 2 दिवसानी तिला पीरियड्स आले मग पाच दिवस मे काय नुसता भागात राहीले,,मग आम्ही तिचे पेरिदस संपल्यावर आमीही होनेमूं ला जायच पानलिंग केला आम्ही महबलेस्वर ला गेलो तिथी 3 देवाण न्यू होनेमून कोपेल सारखे राहिलो वेग

वेग लय पोज़ मधे मे तिला झवले.ठेवा पासून मे टिल रोज़ 2-3 शॉत्स काढतो ..एक्सेप्ट 5 डेज़ पीरियड्स ..गेली चार वर्षा झळी रोज़ झवतो आहे फक्त बाबा घरी अलयवर मला काही करता येते नाही मे कुपप्च सेक्स अडिक्ट झॅलोय मला बेक्कन्ह होते पुकचित लँड घातला नाही की. सो मित्राणो कसि वातली माझया मित्राची कथा.

New Marathi Sex Story

शरधा आणि माझी ओळख मी इंजिनियरिंग च्या 3र्ड एअर ला असताना झळी. शरधा म्हणजे माझ्या एका होत जूनियर ची स्कूल फ्रेंड. त्या वेळी कॉलेज मधे फेस्टिवल ची तयारी सुरू होती. सगळा कॉलेज एग्ज़ाइटेड होतच फॅशन शो, स्पोर्ट्स कल्चरल च्या तयारी जोरात चालू होत्या. मी माझ्या डिपार्टमेंट मधला एक पॉप्युलर अँड धॅतिंग वळा मुलगा. हाइट 5’8″ रांग गोरा, लहानपणा पासून जिम ची आवड असल्या मुळे कॉलेज मधल्या किरकोळ हॅंडसम मुलं पैकी मी एक होतो. पण त्यांच्यात आणि माझ्या एकाच फरक, तो मात्रा माझी बॉडी एखाद्या आतेळेते सारखी प्रॉपर शेप मधे कसलेली होती, रांग गोरा, ब्रॉड शोल्डर्स, आणि देवा च्या कृपेने चेहरा मात्रा इनोसेंट आणि अट्रॅक्टिव आहे. मुलींच मला लीने देणा, डबल मीनिंग बोलणा हे मला काही नवीन नवता. फर्स्ट ब्रेक उप झल्या नंतर मला हलू हलू लक्षात आला की मला खरा प्रेम मिळणार नाही ह्याच माझ्या हॅंडसम न बॉडी बिल्डर लुक मुळे, कारण मुलीनी माझ्या फक्त एकाच गोघटा बघितली आज पर्यंत असा मला कन्फर्म झला. तश्या जूनियर पण माळ होत्या आणि माझ्या लीडरशिप क्वालिटीस मुळे मला मानायच्या पण आणि लीने पण द्यायच्या. एकंदरीत एक डीसेंट, प्रबळ, हॅंडसम बैईल असल्याच्या दर्जा होता कॉलेज मधे.

इंटर्नल एग्ज़ॅम मधे अंजली माझी बेंच पार्ट्नर आली. त्या ब्लॉक मधली एकाच माळ मुलगी. सगळ्यांची जाळली. माझा पण साला पेपर कडे कमी आणि तिच्याशी बोलण्यात जास्ता लक्षा असायच. सात दिवस पेपर मधे रोज तिच्याशी गप्पा मारल्या आणि चांगली ओळख झळी.

फेब्रुवरी फेस्टिवल च्या तयारीत आम्ही सगळे रंगले होतो. कॉलेज मधे थोडा टफ इमेज असल्या मुळे फॅशन शो चा इन -चार्ज झॅलो थोडी दाद्ागिरी करून. मग काय? कॉलेज च्या सगळ्या माळ माझ्या कडे यायच्या रेजिस्ट्रेशन करायला. मी मात्रा अंजली लाच निवडला. माझा तसा सध्या काहीच इंटेन्स्ीओन नवता. दुसर्या दिवशी अंजली, शरधा ला कॉलेज मधे घेऊन आली. मी माझ्या गँग सोबत नेहमी सारखा पार्किंग मधे तिमेपासस करत होतो. समोर अंजली आणि शरधा दिसल्या. शरधा दिसायला गोरी पण, भरलेला शरीर पण पर्फेक्ट शेप मधे, वय 20, 5′ 6″ हाइट, चेहरा गोल आणि भरपूर तेज असलेला. एखादा मुलगा तिच्यासाठी 10 जनची आई बहीण एक करेल अशी ती.

ती कॉरियोग्रफी करायला आली होती. त्यात आमची चांगलीच ओळख झळी. नंबर एक्सचेंज झले. मला ती खूप आवडली होती. मी तिला म्स्ग करणा सुरू केला, हलू हलू कॉल्स केलेत. एकदा बाहेरगावी असताना आमचा बराच मोठा भांडं झला त्या मुळे आम्ही 3 महिने बोललो नाही. ऑगस्ट मधे असाच मित्रा कडे गेलो होतो मुंबई ला. रात्री सहज तिची आठवण झळी म्हणून म्स्ग केला, तर लगेच तिने रिप्लाइ केला. काही दिवसात सगळा गोड झला आधी सारखा..किंवा त्याहून अधीक्काच. मग आम्ही एक दिवस भेटायच ठरवला. तिथून दोघंा कळला की आम्हाला काय पाहिजे. फोने कॉल्स वाढले..जवळीक वाढली. किस आणि बॉल्स दबणा बराच झला होता तो पर्यंत. रोज रात्री फॉणेसेक्ष पण करायचो आम्ही. पण त्यात पण ती खाली जौ देत नावती.

एक दिवस तिचे आई बाबा आणि लहान भो पुणे ला गेले 2 दिवसा करता. त्यात शरधा तिच्या मामी कडे राहणार असा ठरला होता, पण रात्री. तिने मला एक दिवस आधी सांगितला आणि ऐकत्या क्षणीच माझा लंड दगडा सारखा कडक झला, उठून उठून सलामी द्यायला लागला. दुसरा दिवस उजाडला. मी तिच्या घरी गेलो. ती जस्ट आंघोळ करून बाहेर आली होती. माझी थोडी फतली पण होती, खिष्यात कॉनडम्स होते. जौन हॉल मधे बसलो ती आली आणि माझ्या शेजारी बेसिल..मी तिला जवळ ओढला आणि स्मूच केअराट तिचे मौ बॉल दबायला लागला. गोरिपन, ओले केस, च्ण भरलेला शरीर, तिचा बॉल्स मीडियम होते एका हातात एक पूर्णपणे येत नवता. मी कुस्करायला सुरवात केली, ती आह..आ…आवाज काढायला लागली. माझा लंड उसळी मारत होता बाहेर येण्या साठी.

ती म्हंतली चाल तुला माझा बेडरूम दाखवते. हे जरा डाइरेक्ट होता आणि ती मला घेऊन गेली तिकडे. मला कला की पुदच्या अर्ध्या तासात मी तिला झवणार आहे. आम्ही बेडरूम मधे गेलो, मी तिला बेड वर धक्का दिला आणि तिच्या वर पडलो. आम्ही पॅशनेट्ली स्मूच करत होतो. मग मी तिचा तशिर्त काढायला सुरवात केली, तिने आधी खूप नाटका केला, त्यात माझ्या तोबाडीत पण मारली मी मात्रा तिला वर्तून नगदी केलाच आणि तिचे आंबे चोखायला लागलो. तिच्या पोटावर हात फिरवत तिचे निपल्स चोखात होतो, बॉल्स चाटात होतो, गल्यावर किस करत होतो आणि तिचे बॉल्स जोर जोरात डबात होतो पिलट होतो. ती तपायला सुरवात झळी होती. ती मला तिच्या अंगावर खेचत होती आणि त्या मुळे मी जोर जोरात चावत होतो बॉल्स वर..ती खिनच्ळत मी पण पोट भरून तिचे बॉल्स छाटले..चोखले डाबळे आणि कुस्करले…जावस पास 45मिन्स फक्त हेच. चालला. मग मी हलू हलू तिची कॅप्री काढायला सुरवात केली. ह्या वेळी तिने सहज काढू दिली.

तिच्या भरलेल्या गोरया, शेव्ड गुबगुबीत मंड्या पाहून माझा लावडा दगड झला होता. मग मी तिचा पिंक पंत्य खाली खेच, लक्षा मात्रा माझा तिच्या पुकची कडेच होता, तेव्हा मला तिच्या पुकची चे दर्शन झले. फुगलेली, गोरी गोरी, थोडी गुलाबी पुकची,,तशीच जशी मला नेहमी हवा होती. मी पटकन रूम च्या बाहेर गेलो आणि दुसर्या रूम मधून कॉंडम च पॅक खोलून कॉंडम चदवला आणि सगळे कपडे काढून बेडरूम मधे आलो.

ती मला पाहून सर्प्राइज़ झळी आणि तिचा लक्षा सरळ माझ्या कडक झॅलेल्या लवडयावर गेला. जाणारच, कारण त्या बबीट मला अभिमान आहे. तिने माझा 7″ इंच लांब आणि नासा उभारलेला तात आणि जाड लावडा बघितला. तिने डोळे इथून हलत नवते. ती बोलली की मला तुझ्या कुशीत झोपायच आहे. आम्ही लगेच ब्लांकेत मधे आलो, तिचा तोंड सीलिंग कडे होता आणि माझा तिच्या कडे. मी माझा लावडा तिच्या कंबरे वर चोळत होतो…तिला कसातरी वाटत होता. तिला भरपूर किस करून, बॉल डबात मी उठलो मला कंट्रोल होत नवता. मी सरळ उठला ब्लांकेत फेकला आणि तिच्या पाया मधे जौन बसलो. ती पण खूप टापली होती.

मग मी तिच्या ओल्या चिंब क्लीन पुकचित माझे एक बोट घातला, तिच्या तोंडातून आआह..निघाला…मग मी मी दुसरा बोट घातला..मग तिसरा…तिच्या मंड्या टाइट झल्या होत्या आणि ती मला तिच्यावर खेचत होती. ती खूप टडपत होती..मी शेवटी माझा लंड तिच्या पुकची वर चोलायला सुरवात केली. आणि हलू हलू तिच्या चिरेवार घसला..असा मी 5 मिन्स केला. मग मी हळूच लंड तिच्या पुकचित घायला सुरवात केली. ती मला तिच्या मंड्याने अडवॅत होती..मी तिला पाय फकवायला सांगितले. आणि एक जोरात धक्का मारला. ती खिनचालली…अर्धा लंड तिचा गरम..ओल्या..मौ मौ पुकचित गेला. तिच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले. माझा लंड आहे की नाही हेच काळात नवता मला.

अगदी दगट झॅलेल्या लुंडाला मी बघितला तर तो अर्धा पुकचित जौन बसलो होता आणि तिच्या पुकचित अगदी घट्टा बसला होतो जणू काय अडकला आहे. ते पाहून मला अजुन जोर आला आणि लंड अजुन टापला मग मी धक्के मारायला सुरवात केली. तिचे दोन्ही हात पकडले आणि तिला कसून झावायला सुरवात केली. शरधा खूप मौ होती, तिचा पूर्णा गोरा भरलेला नगदा शरीर पाहून मला आजुंपण विश्वास होत नवता मी तिला झवात आहे. मी जोर जोरात तिला धॅनके हानता होतो…फुच..फुच..फुच….असा आवाज सुरू झॅलो पण मी टोले देणा सुरू ठेवला…जवळ पास मी 15-20 मिन्स तिला त्या पोज़िशन मधे झवलो. घामाच्या धरा सुटल्या होत्या दोघंा. मग आम्ही उठलो आणि तिला डॉगी स्टाइल उभा केला..पण नीट ग्रिप बसत नावती मग मी तिला परत खाली पडला आणि तसाच हेपायला सुरवात केली. माधेच लंड काढून तिला तोंडात द्यायच ट्राइ केला पण तिने शेवट पर्यंत घेतलाच नई.

तिने माझा लंड हलवुन दिला आणि मग मी परत तिच्या वर आलो ह्या वेळी मी तिला अजुन जास्त एका बाईला सारखा हेपायला सुरवात केली..तिचे पाय फोल्ड करून तिच्या बॉल्स वर टेकावले..आणि तिचे दोन्ही हात धरून दाना दान तिची पुकची मारत होतो. फुटबॉल टीम मधे गेल्या 5 यियर्ज़ पासून असल्या मुळे माझ्या थाइस मधे बराच डम होता आणि स्टॅमिना ही होता. ती खिनचालत होती…आआह..आहह…असा आवाज करायची प्रत्येक टोळ्यात…ती मला म्हणाली माझा आकार बघ कसा झला आहे..मी तिच्या कडे लक्षा ना देता तिची पुकची मारत राहिलो.

माझा वेग वाढला आणि ती अजुन जोरात खिनचालत होती…माझ्या गोत्या टाइट व्हायला सुरवात झळी आणि मी तिला एखादी हातोडी खिळा टोकडे तसा ठोकात होती तिची वाट लागली होती..मी माझा शेवटचे दणके हाणले आणि भरबरून तिच्या पुकचित माझाई जाड आणि गरम चिकची धार सोडली..कॉंडम लावळेच होता..लंड तिच्या मोकळ्या झॅलेल्या आणि पाण्याने वाहत्या पुकचितच ठेऊन मी तिच्या अंगावर 10मिन्स पडून राहिलो.. दुपारी 4 वाजता आमचा हा खेळ संपला.

मग आम्ही थोडा जेवलॉ आणो 5:30 ला परत एक सेशन सुरू केला, ह्या वेळी तिने तिचे पाय माझा खांद्यावर ठेवले होते. आणि बेड च्या कडेला झोपली होती. मी तिला बेड जवळ उभा राहून तिची पुकची मारत होतो. प्रत्येक टोळ्यात ठाप्पप ठाप्पप…ठप्प…असा वज येत तर कधीच फाच्छ..फाच्छ..फुच्च..फुच…असा..मला तिची मादक गोरी गंड फोल्ड झॅलेली दिसत होती..त्या मुळे माझा चेव आणखी वाढला होता. मी जोर जोरात तिला टोले देत होतो..तिला ते आवडला आणि प्रत्येक टोळ्यात तिचा गंड हलायची तर मला अजुन माझा येत..तिची गोरी गोल गोल गंड जवळ पास 36-37 असेल…तिने डोळे बंद केले आणि मी धक्का देणा सुरू ठेवला अर्धा तास आमचा प्रोग्रॅम चालला..अंधार पडायला सुरवात झळी होती…मला चेव आली आणि मी तिचे बॉल्स डबात जॉर्ज्जोरत अजुन खोलवर झाऊ लागलो..मी वेग वाढवला आणि ह्या वेळी तिचा दाना घसल्या जात होता..काही वेळातच तिच्या पुकचीतून एक करंजा बाहेर पडला..बहुतेक ती आली असावी आणि माझा सॉक्स भीजले ईच्या पणज्यात…मुटळ्या सारखा तिने तिचा पाणी सोडला… तेव्हा मी तिला टोळदे मारतच होतो.

त्या मुळे माझा कॉंडम पण निघाला..मी नवीन लावला आणि आणखी 10मिन्स तिला हेपला…ह्या वेळी मला माझा चिक सोडायला थोडा वेळा लागला…ती मात्रा तृप्त दिसत होती…मी शेवटी माझा चिकारा फावार तिच्या पुकचित सोडला आणि लंड भेर काढला…तिची पुकची अगदी ढिली झळी होती…लंड बाहेर येऊन सुद्धा तिच्या पुकची ने माझा लुंडच शेप घेतला होता..जणू काय तिथे टनेल निर्माण झला आहे. मग आम्ही कपडे घातले..कुशीत येऊन चहा पीट एक मूवी बघत बसलो..त्या वेळी माझा हात तिच्या ब्रा मधे होता. इथून आमचा झवाझावी च प्रकरण सुरू झला. सेल्फ एस्टीम साठी आम्ही गॅलफ्रिएंड बाय्फ्रेंड होण्याच ठरवला. दुसर्यांदा मी तिला तिच्या घरी जौन 30मिंतात झाऊन बाहेर पडलो ही गोष्टा सांगेल. आअज पर्यंत आमचा झवाझावी च प्रोग्रॅम सुरू आहे पण सध्या फ्रीक्वेन्सी बरीच कमी झळी आहे काही कारणास्तव.

Martahi Sex Story

Latest Marathi Sex story, marathi sexy kahani, latest marathi story 2015, new marathi story, latest hot marathi story in marathi.

===========================================================

Hi mitr aani maitrinino. Namskar. Maaz naav raja sure. Mi pune la rahto. Maaz vay 23 varsh n mi Computer hhhhengineer complete krun job krtoy. Mi tumhala maazi ek gosht share krnar aahe jyachi suruwat gelya varshicha may mdhe zali. Teva mi engineering cha final year la hoto. Maaza shejari ek u.P.Mdhli familly raht hoti. Tya family mdhe ek 30 year chi renuka bhabhi n ticha ek 5 year cha mulga bharat raahtat. Bhabhi che job nimmitane delhi la rahtat. Ani tyanchi mahinyala ekda tri feri hvaychi. Bhabhi disayla khup sundr,gori,n sexy hoti. Ti up chi aslya mule nehmi make up krun rahaysi. Tiche oth khup laal hote. Ani tiche stan khup mothe hote..

Bhabhi ticha mulala madhe madhe dudh pajt ase..Teva kdhi kdhi ticha nipl che darshn hvayche.Tiche nipl mst gulabi n bhariv mothe disayche. Mi tila zavaysa khup vichar krayso. Ratri zopnya agodr ticha naavane mooth maarun zopayso. Pn aata tichasobt rahilya sivay krmt nse..Bhabhi shejari raaht aslyamule ti nehmi aamcha ghari n mi ticha ghari jaacho. Maaza gharat aai n mi ase tyamule mi bhabhi sobt khup’close hoto. Ticha mulala mi khup khelvt ase tyamule mi bhabhi vr chance sudha marayso. Bhabhi ticha mulal mazasobt dudu paajt ase. Tyamule mla pn bhabhi che dudh pyasi iccha zali hoti… Asas ek divs mi ghari college mdhun dupari lvkr alo..Aai bedroom mdhe zopli hoti . Duparche 2 vajle hote…
Mi ghari alyamule bhabhi pn timepas krnyasathi maza gharat aali..Bhabhi divs bhar ekti aslyamule dupari aamcha ghari yet ase. Jsi bhabhi maza gharat ali tsa mi ticha kushit aslelya mulala ghetl n mulala ghetana bhabhi cha stanala sudha sparsh kel. Tiche boob khup dudhane bhariv vatat hote. Khup vel khelun zalyavr bharat la bhuk lagli n bhabhi bharat la dudh paju lagli..Bhabhi che gulabi nipl pahtana mla khup bhari sexy vatat hot. Mi tv lavl n mg bhabhi tv pahu lagli .
Mi sofa vr jaun zopun bhabhi cha nipl la chorun pahu laglo . Nipl pahta pahta mi maza nunu haluch varun hatane press krt hoto. Dudh pajun zalyavr bharat shant pne zopun gela bhabhi nehmi saadi ghalt ase n ratri zoptana gown ghalt ase. Thodya velane tv pahta pahta bhabhi pn zopun geli. Mi bedroom mdhe jaun pahil tr aai shant zopli hoti. Mi hluch bhabhi jvl aalo n ticha chehrya kde pahu laglo..Ti khup gori hoti n tiche laal bhadk oth phun maza nunu ata khup uttejit zala hota . Mi jeva ticha stanakde pahile teva maza nunu aankhi uttejit zala karn bhabhi dudh pajlyanantr blouse ch button lavayla visrli hoti….
Maza dolyapudhe tiche bhariv stan bra cha baher yet hote..Bhabhi ne red color chi bra ghatli hoti tyamule tiche stan khup aakrshit krt hoto..As vatat hot ki asas bhabhi stan ughd krun nipl chokun taku pn mi control krt hoto karn aai gharat aslyamule khup hlus sarv krt hoto…Atat mi bhabhi cha potavr pahil tr bhabhichi bembi khup sexy vatat hoti as vatat hot ki ticha bembi mdhe cadbury bharun chokun khavi…Mg mi bhabhi cha gaandikde pahil …Bhabhichi gaand khup bhariv n mothi hoti. Mi maza nunu baher kadhl n hluch ticha gandivr firvu laglo…Bhabhi khup gaadh zopet hoti…Ticha swas aat baher hotana tiche stan vr khali hot ase..He sarv pahun mi hluch bhabhi cha gaandila maaz nunu press kel..Mla khup chaan vatat hot. As krta krta mla zop kdhi lagli smjls nahi..
Pn maza nunu panty baher hota. Thoda velane jaag aali teva pahil tr bhabhi jvl nvti n maza nunu pn tsas baher hota. Mi ptkn aat panty mdhe takun bedroom mdhe gelo tr aai ajun zopli hoti. Bhabhi zalela prakaar smjla hota ti aaila kahi sangen hya bhitine mi bhabhi cha gharat gelo tr bharat ajun zopla hota n bhabhi kitchen mdhe tea bnvt hoti. Mi kitchen mdhe gelo n bhabhila sorry mhanu laglo. Bhabhi khup changli hoti tine mla ptkn maf kel. Pn mla bhabhi la zavaych hot. Mi mhanalo” bhabhi tum bahut acchi ho, i love you bhabhi. /mai tumse bahut pyar krta hu” pn bhabhi mhanali” nahi raja, mai shadi shuda hu, aur bharat bhi hai, mai tumse pyar nahi kr skti.” pn mi haar marnar nvto …Mi bhabhi la jorat mithi maarli n mhanalo” bhabhi tumhare bina mai nahi reh skta , nahi to mai suicide kr lunga” evdh bolalyavr bhabhi lages bolali”nahi raja, aisa mat kro mai bhi tumse bahut pyar krti hu, tumhare siva yahaa mera koi nahi hai, mere husbund delhi me rahte hai aur waha randiyo ke sath chudai krte’ hai. Aaj se mai tumhe apna bna lungi raja i love you ” as bolun tine pn mla ghatt mithi marli.
Aamhi dogh kitchen- mdhe hoto. Tine mla mithi marlyavr maza lvda khup uthla hota tsa mi tila uchlun bhabhicha bedroom mdhe gheun gelo…Bharat hall mdhe ajun zopet hota . Mi vel vaya jau na deta bhabhi cha angavr aalo. Mi mazi pant kadhun bhabhi smor nagn zalo mla nagn pahun bhabhi khup lajli. Mg mi maaz nunu bhabhicha tondavr othavr firvl n bhabhila tondat ghyayla sangitl. Bhabhi ne tondat ghetl n mst maza nunu lollypop sarkhi choku lagli mla khup bhari vatat hot mi mhanalo ”bhabhi tum meri jaan ho, aur jor se chuch lo bhabhi” bhabhi mhanali” raja muze bhabhi mat kahna..Mai tumhari renu hu raja.” as bolun ti maza lvda aankhi jorat choku lagli..He sarv krta krta mi bhabhi la kapde kadhun naagdi keli…Aata bhabhi maza smor purn nagn hoti. Mi ksskn bhabhi la bhabhi la mithi maarli n tila bedvr zopvl..Ata bhabhi che stan maza dolya smor nacht hote …Mi ticha stana vr tutun pdlo…N bhabhiche stan dabun choku laglo…
Bhabhicha stanamdhe dudh hot…Tyamule tiche stan choktana garm garm dudh sudha pit hoto …Aata sandhyakaal honar hot mhanun mi jast vel na ‘ghalvta bhabhi che pay fakvle tr tiche gulabi pussy pahun mi veda zalo .Mi lages bhabhich gulabi pussy vrun jibh firvli…Bhabhi purn uttejit zali hoti..Tine maza dokyala pkdun aankhi jorat press krt hoti. Mi ticha nunu mdhe jibh ghusvun chatu laglo. Bhabhi siskari bharat hoti aaaah aaah aaah aawaj krt hoti ” raja ab rha nahi jaa rha hai…Tumhari renu ko chod dalo raja” as ti sarkh mhant hoti mi vel vaya n ghalvta maaza lvda bhabhi cha pussy mdhe jorat ghusvla tr bhabhi motha aawaj kadhun bolali”’ raja ,chod muze..
Teri renu ko pyar de….Aur jor se chod raja muze” ticha aawaj aekun mi maza lvda aankhi aatmdhe ghusvun aat baher kru laglo aat baher krtana mi bhabhi cha othavr kiss krt hoto n tiche stan sudhaa chokt hoto….As bharpur vel aat baher krun mi maza lvda bhabhi cha tondat thevla n ticha tondamdhes maaza viry sodl ….Bhabhi ne sapurn viry piun chatun pil… N mg mi bhabhi la i love you renu bolun maza ghari aalo… N mg sandhyakal zali mi fresh zalo mg aamhi sarv means aai bhabhi mi n bharat garden mdhe bharat ka khelvayla gelo….Dupari kelela sex mla garden mdhe khup aathvt hota….

मागी पयरी वाहनी Marathi Sex Story

नमस्कार मघ्या मित्राणो ,
मी मराठी माणूस आहे आणि मराठी मधे पहली गोष्ट लिहीत आहे.मघे नाव प्रशांत आहे.मघ्या घरी मी,माघा भो आणि मागी वाहनी आम्ही तिघेच राहत आहे.मागी वाहनी खूप सनडर दिसते तिचे नाव सुप्रिया आहे तिच्या फिगर 36-24-36 आहे मघ्या ददाचे लग्न होऊन तीन वर्षे झाली तरी त्याला मूळ होत नावते कारण तो वाहनी जास्त वेल्ह देत नवता तो एका सॉफ्टवेर कंपनी मध्ये कामाला होता .
ही त्या वेल्हची गोष्ट आहे ज्या वेळही माघा भो जर्मन ला दोन महिन्या साठी ट्रेनिंग ला गेला होता घरी मी आणि मागी व्हॅनी दोघेच राहत होतो.मी पहिलंडा वाहिनी ला अश्या नजरेने पहिले नावते.एक दिवशी रात्री मी झोपेतून उठलो आणि पाणी पिण्यासाठी बेडरूमच्या बाहेर आलो तर मला वाहिण्याच्या खोलीतून काही आवाज येत होता तर कां मघ्या मते वाहिनी जोर जोरात ओरडत होती मला काहीच समजले नाही मी वाहिनीला हुलूच विचारले “काय घाले वाहनी” वाहनी तितकट खूप घाबरली आणि मला म्हणाली “काही नाही तू जौन झोप” मग तो आवाज यायचा कमी झाला.माझ्या मनात वेगळेच विचार येऊ लागले.
सकाळी उठल्यावर वाहनी माझ्याकडे वेगयाल्याच नजरेने पाहत होती .ती माझ्याशी खिच बोलोत नवती मला असे वाटले की काही घुना केला आहे मी स्कूल मध्ये गेलो पण माझे लक्ष लागत नावते.संध्याकालही आल्या वरती वाहनी ने मला चहा करून दिला आणि काहीच बोलत नवती रात्री जेवणा नंतर ती झोपेळा गेली आणि मी त्व पाहत होतो मला तिच्या रदण्याचा आवाज येऊ लागला .वाहिणीच्या रूमचा डेरवाजा उघडच होता मी आत जौन तिला विचारले “काय घाले वाहनी” माग तिने मला मिती मारली आणि माझ्या खांद्यावर डोके ठेवून रडू लागली ती मला म्हणू लागली “तुघे दादा नेहमीच बाहेर राहत असतात मी एकटीच अशी रात्रीची घोपट असते माझ्या इश्चया सुधा पूर्ण करत नाही” मी विचारले “वाहनी रडू नको मी तुझ्या ईसच्या पूर्ण करतो” ती माझ्याकडे बघू लागली आणि तिने मला एक ओठवार किस दिला.मघ्या बरोबर है पाहळनदयाच होत होते मी वाहनीला म्हटले “वाहनी मी असे पहल्यांदा काहीच केले नाही” ती मघ्याकडे बगुण हसली आणि मला म्हणताली “मी शिकवटे भौजी” “ई लव प्रशांत” आणि ती मला किस करून लागली टीना माझी जिब आपल्या ओतोत घेऊन मजा फ्रेंच किस घेऊ लागली मग मी सुधा तिच्या ओतोचा किस घेऊ लागलो ती माझ्या लावडा वरुन हात फिरवू लागली नंतर तिने मागी निघत्य काढली आणि मला पूर्ण नागाडे केले आणि नंतर तिने स्वाताचे सुधा सर्व कपडे कडले आणि पूर्ण नगदी झाली तिचे काय मस्त गॅल(बूब्स) होते आणि त्या गल्ल्याचा तो बारीक मोती(निपल)मला खूप अनाद होत होता मी तिच्या गल्ल्याकडे पाहत आहे हे पाहून वाहनीने मजा हात पकडून तिच्या गल्ल्यावर ठेवला आणि जोर जोरात दाबु लागली मग मी दोन्ही हटणी तिचे गळे दाबु लोगालो तिने माझ्या तोंडात तिने आपले निपल टाकले आणि मी तिचे गॅल जो जोरात पीऊ लागलो ती और्डोट होती “आहच””ओहचच” मग तिने माजे डोके हलू हलू खाली तिच्या पुचचीच्या तिथे नेले आणि वाहनी म्हणू लागली”भौजी चाटाना वाहणीची पुची बघा जर गोड लागते का नामकिन” मी खूप जोश मधे आलो आणि जोर जोरात तिच्या पुचीला चतु लागलो ती जोर जोरात हलू लागली आणि और्डत होती “भौजी जरा दमने घ्या मी कोठे पळून नाही चले आणि तुजे भो सुधा 2 महिन्या नंतर येणार आहे तेव्हया आपण रोज रात्री करणार आहेच” पण मी जोश मध्ये होतो आणि थोड्याच वेळ्हट वाहनीने पाणी सोडले मी ते सुर्व पाइल आणि वहणीला म्हणालो “वाहनी मस्त नामकिन आहे तुमचे पाणी ”
वाहनी हास्सू लागली आणि तिने मजा लंड हातात घेतला आणि लोळिपोप सारखी चोकू लागली आणि जोर जोर मी औरडु लागलो तिने तिचा स्पीड अजुन वाढवला माघा लंड आता थोड्याच वेळ्हट पाणी सोडणार होता आणि मी सर्व पाणी वाहणीच्या तोंडात सोडले वाहनी ने ते सर्व पाणी पाइल आणि मजा फ्रेंच किस घेऊ लागली नंतर तिने मला तिच्या पुचीत मजा लंड घालायला सांगितले मी लगच तयार घालो पहिल्यांदा तिच्या पुचीवर नेम धरला आणि एक दणका दिला पनमाजा लंड सटकला आणि गंडकडे गेला 2-3 वेल्हा प्रयत्न केले तरी तसेच घाले मग ती मला म्हणाली“भौजी तुमच्याचने होते की नाही ” मी तिला म्हणले “वाहनी ही माजी पहालीच वेल्ह आहे” मग ती मला म्हणाली ”भौजी आता मलाच काही तरी करायला हवे” आणि तिने मला बेड वर घोपवले आणि ती मजा लावद्यावर बसली तिने नाज लावडा पकडून तिच्या पुचीत घातला आणि हलू हलू दबाव देऊ लागली ती औरडु लागली आणि मला सुधा खूप त्रास होऊ लागला मी वाहनीला म्हणू लागलो “हलू हलू वाहनी मला ट्रसस होतो आहे आह” ती मला म्हणाली”भौजी अजुन थोडासा अट जायचा राहिला आहच ओहचच ” आणि मजा पूर्ण लावडा वाहणीच्या पुचीत गेला मग ती ताड्या वेल्ह तसीच बसून राहिली मग तड्या वेल्ाने ती वर खाली करू लागली 5-10 मिनिट घाल्यानंतर ती खाली घोपळी आणि मग मी तिच्या वर घोपालो आणि मघ्या लवडया ला आत बाहेर करू लागलो आता मजा लावद्याचा मी स्पीड वाढवला आणि मी वाहनील जोर जोरात दणके देऊ लागलो 4-5 मिनूटताच वाहनी ने आपले पाय मजा खांद्या वर धेवले आणि तिने ज्वलामूखी सोडला त्यामुळे आता मी अजुन जोश मध्ये आलो आणि मजा वेग अजुन वाढवला आता मी सुध्या लवडयातून पाणी येणार होते मग मी वाहनीला स्नगितले तिने मला तिच्या पुचईतच सोडायला सांगितले आणि मी माझ्या लावद्याचे पाणी वाहणीच्या पुचईतच सोडले आणि मी थोड्या वेल्ह वाहणीच्या अंगावर घोपुने राहिलो वाहनी मघ्या ओतोंचा फ्रेंच किस घेऊ लागली 4-5 मिनिट्स घाल्या नंतर वाहनीने मला तिच्या गांड मध्ये लावडा घालायला सांगितला आणि ती दोगी डतयले मध्ये बसली मग मी मजा लावडा तिच्या गांडीवर ठेवला आणि एक जोरचा धक्का दिला व्हॅनी खूप जोरात ओरडली”ह मेलाआआ गाआआगगगगग मारली रीईईए माजी गांद्द्ददददद” मग मी एक अजुन जोरात ढाका ढिला वाहनी माजवर खूप खुश झाली आणि महुणू लागली”भौजी माराआआआ माजिई गांद्द्दददददददददददद” आणि शेवटच्या ढक्यात मी मजा पूर्ण लावडा वाहणीच्या गंडीत घातला मग मी हलू हलू आत बाहेर करू लागलो थोड्या वेल्हयाने मी मजा वेग वाढवला आता मजा लावडा वेवस्थित आत बाहेर होत होत 5-7 मिनिट गांड मारल्या नंतर मी लावद्याचे पाणी सुधा वाहणीच्या पुचीत सोडले.
त्या रात्री वाहनीने मला आपले सर्वस्व अर्पण केले होते ती मला म्हणू लागली”भौजी आता तुंहीज माजे पती आहे आणि मी तुमची पत्नी ” आणि मी त्या रात्री वाहणीची 3 वेल्हा पुची आणि 2 वेल्हा गांड मारली दुसर्या दिवशी मी उतुच शकत नवतो वाहनी ने मला बेड टी दिला आणि मला म्हणाली “भौजी तुम्ही खूप थकला आहात आता तुम्ही स्कूल मध्ये जौ नका” आणि तिने मला एक फ्रेंच किस दिला मग आम्ही दोघंी सोबतच आंघोळ केली आणि त्या दिवसा पासून भो नसल्यावर वाहनी माझ्यासी पत्नी सारखे वागत असे आणि मी सुधा तिला नावाने हाक मारत असे आणि तिच्यासी पती सारखे वागत होतो

Daily Updated Hindi Sex Kahani Website Must Read Sexy Hot Sex Story at Nonveg Story Hindi Sex Kahaniyan